Betingelser

Følgende betingelser gælder for alle oplevelser vist på Kreakursus.dk medmindre andet er skriftligt aftalt med Kreakursus.dk.

Ved spørgsmål bedes du kontakte mail@kreakursus.dk.

Kreakursus.dk tilbyder udelukkende eksponering af udbyderens kurser og kan ikke stilles til ansvar for selve kurset og dettes afholdelse. Det er alene udbyderen, der er ansvarlig for det afholdte kursus, priser, booking mm.

1.1 Betaling

Betaling skal ske til det anførte kontonummer på den fremsendte faktura. Alle betalinger skal ske forud for aktivering af kurset og jf. de anførte betingelser på den fremsendte faktura. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Betalingen dækker den valgte periode, se sektion 1.2.

1.2 Prisliste per 01.05.2023

Alle priser er eksklusiv moms.

1.2.1 Visning af ét kursus:
Visning af udbyderens kurser gælder i vores generelle oversigt over kreative kurser i Danmark, se den her.
3 måneder: 129 kr.
6 måneder: 249 kr.
12 måneder: 399 kr.

1.2.2 Rabat ved flere kurser:
2-3 oplevelser: 15% rabat
+4 oplevelser: 25% rabat

1.2.3 Trackinglink
Udbydere, der kan tilbyde trackinglink til tracking af bookinger skabt via vores link tilbydes yderligere 50% rabat på priserne angivet i sektion 1.2.1. Der stilles krav om minimum 10% kommission og en cookielevetid på 30 dage.

1.3 Bindingsperiode

Alle udbydere er kun bundet i den periode de har betalt for. Ethvert kursus kan forlænges, men dette er ikke et krav. Ved ønske om forlængelse skal denne bekræftes skriftligt til mail@kreakursus.dk. I tilfælde hvor udbyderen ikke giver besked om ønsket forlængelse, så fjernes kurset fra oversigten ved udløbet af den betalte periode (3 måneder, 6 måneder eller 12 måneder).

1.4 Opsigelse

En udbyder kan til enhver tid vælge at opsige annoncen på Kreakursus.dk. Ved ønske om opsigelse refunderes allerede betalte penge ikke. Medmindre andet er aftalt, så vil kurset være aktivt på kreakursus.dk indtil udløb af den betalte periode.

Opsigelse skal ske skriftligt til mail@kreakursus.dk.